האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מהימנות - המשך

מהימנות

בפרק זה:
 • נכיר ארבעה מימדים של מהימנות: זמינות, אמינות, בטיחות ואבטחה
 • נבין מהן מערכות קריטיות בהן תקלה משמעה נזק חמור ולעתים אף סכנה לחיי אדם
 • נראה כיצד להשיג מהימנות על ידי המנעות מטעויות בשלב הפיתוח, גילוי ותיקון טעויות כשהמערכת בשימוש והגבלת הנזק העלול להגרם עקב תקלות בזמן פעולת המערכת
 • מטרתו של פרק זה היא להציג את מושג המהימנות ואת חשיבותו במערכות קריטיות.
  נפתח בהגדרה לא פורמלית: "מהימנות" פירושה מידת הבטחון של המשתמשים במערכת. אין הכוונה למידת בטחונם ביכולתה לספק את היכולות שהתחייבה להן במפרט הטכני שלה (זוהי מידת השימושיות שלה). הכוונה היא לבטחונם ביכולתה של המערכת לפעול כמצופה ממנה בכל רגע נתון ולהמנע מתקלות משביתות, כאלה הגורמות להשחתת מידע או צורך באתחול מחדש.

  כמעט כל אדם עושה כיום שימוש במערכות מחשב רבות בחיי היום-יום. העבודה עם מערכות אלו היא מובנת מאליה, למרות שמהימנותן של מערכות רבות כאלה היא נמוכה. העצה הראשונה הניתנת למשתמש טרי במחשב אישי היא לבצע שמירה של הקבצים עליהם הוא עובד מדי פעם, תוך בזמן העבודה. הסיבה לכך היא שהמשתמש הממוצע כיום מודע לבעיית המהימנות של מערכות המחשב הנפוצות בציבור ומקבל אותה כאחת מעובדות החיים (המצערות).
  מערכות קריטיות אינן יכולות להרשות לעצמן מידת מהימנות נמוכה. על משתמשיהן לבטוח בהן לחלוטין, מכיון שתפקידן הוא לטפל בנושאים המחייבים אמון מצד המשתמש, בין אם מדובר בניהול כספו או בשמירה על חייו.

  מהימנות אינה מושג כמותי. היא מורכבת מארבעה גורמים אשר, כפי שנראה בהמשך, חלקם אכן ניתן לכימות וחלקם נושא אופי איכותי יותר:

 • זמינות: יכולתה של המערכת לספק שירות כאשר הוא נדרש, בהסתברות מסוימת.
 • אמינות: יכולתה של המערכת לספק שירות על פי ציפיות המשתמש, בהסתברות מסוימת.
 • בטיחות: מידת הבטחון באי יכולתה של המערכת לגרום לנזק לאנשים או לסביבתה.
 • אבטחה: מידת הבטחון ביכולתה של המערכת לעמוד בפני חדירות מקריות ומכוונות.
 • שני מאפיינים נוספים הקשורים למהימנות המערכת הם יכולות התחזוקתיות ושרידות שלה. התחזוקתיות מתייחסת למהירות בה ניתן להחזיר את המערכת למצב עבודה לאחר תקלה או שדרוג, והשרידות (מונח ההולך ומקבל משקל רב יותר ויותר כיום) עוסקת ביכולתה של המערכת להמשיך ולספק שירותים תחת התקפה או כשלון חלקי. לא נרחיב על נושאים אלו כאן.

  לתחילת הדף מהימנות - המשך
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן