האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
ארכיטקטורות מרובות מעבדים לקוח רזה ולקוח שמן

ארכיטקטורות שרת-לקוח

כבר הצגנו בפרק הקודם את התפיסה של ארכיטקטורת שרת-לקוח: בארכיטקטורה כזו המערכת ממודלת כאוסף של שירותים בהם עושה שימוש אוסף של לקוחות. הלקוחות מכירים את השרתים הזמינים, אבל לרוב אינם מודעים לקיומם של לקוחות אחרים.
הלקוחות והשרתים הם תהליכים מסוגים שונים, כפי שניתן לראות להלן, במודל הלוגי של ארכיטקטורת שרת-לקוח מבוזרת:אין בהכרח התאמה חד-חד-ערכית בין תהליכים ומעבדים במערכת כזו. בדוגמא להלן, המציגה את המבנה הפיזי של מערכת מבוזרת ניתן לראות ששה מחשבי לקוח ושני מחשבי שרת. הלקוחות והשרתים מהמודל הלוגי מבוזרים על פני המחשבים האלו על פי בחירה כלשהי שנעשתה במהלך התכן או הפיתוח. מכאן שכאשר נדבר על "לקוחות" או "שרתים" נתייחס לתהליכים, ולא למחשבים המארחים אותם.ארכיטקטורות מרובות מעבדים לתחילת הדף לקוח רזה ולקוח שמן
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן