האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מודל המכונה המופשטת

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) באיזה מודל נוח יותר לנהל את מבני הנתונים ?

מודל שרת-לקוח
מודל המאגר
מודל הקריאה-חזרה
אף תשובה אינה נכונה

2) מה אינו נחשב כחיסרון של מודל שידור לכל ?

הוא אינו נוח לביזור
הוא עלול ליצור חוסר עקביות במערכת
הוא מסבך את עבודת המפתחים
אף תשובה אינה נכונה

3) כיצד עשוי הארכיטקט לתת עדיפות גבוהה לנושא ביצועי המערכת בזמן התכן ?

בהגדרת דרישה למממשים לבחור בחומרה המהירה ביותר בשוק
במזעור כמות הרכיבים ומיעוט התקשורת ביניהם
בפיתוח אלגוריתמי דחיסה יעילים
כל התשובות נכונות

4) מהו ההבדל בין מודלים כלליים ומודלים להתייחסות ?

אין כל הבדל. אלו שמות נרדפים לאותו מודל
מודלים כלליים מתאימים למודל המאגר. מודלים להתייחסות מתאימים למודל שרת-לקוח
מודלים כלליים ניתנים למחזור מיידי. מודלים להתייחסות מספקים קוים מנחים בלבד
תשובות 2 ו - 3 נכונות

5) חסרונו של מודל המכונה המופשטת הוא:

קשה מאוד לישם אותו במלואו
הוא אינו מאפשר פיתוח הדרגתי
הוא עלול לגרור פגיעה בביצועי המערכת
תשובות 1 ו - 3 נכונות

6) מודלים מוכווני פסיקות נמצאים בשימוש:

במערכות בעלות מודל צינור-מסנן
במערכת זמן אמת "רכות"
במערכות זמן אמת "קשות"
רק במערכות ישנות שפותחו לפני UNIX

7) מהו ההבדל בין תת-מערכת למודול ?

כל תת מערכת חייבת לרוץ על מחשב נפרד. מודולים יכולים לחלוק באותו מחשב
תת מערכת היא מודול בתוספת מודל שליטה
תת מערכת מכונה מודול במערכות זמן-אמת
תת מערכת יכולה לפעול באופן עצמאי. מודול תלוי ברכיבים נוספים

מודל המכונה המופשטת לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן