האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
עריכת ביקורת לתכנה ניתוח סטטי אוטומטי

עריכת ביקורת לתוכנית

זוהי טכניקה ותיקה, הנמצאת בשימוש משנות ה – 70' המוקדמות. מטרתה הבלעדית היא גילוי שגיאות בקוד מקור נתון דרך ניתוחו הידני על ידי צוות מצומצם של מפתחים מיומנים.

הבדיקה מתרכזת בנכונות הקוד, ואינה עוסקת בתיכונו. במילים אחרות, צוות הביקורת מתעלם מנושא התיכון ומתייחס אך ורק לאופן המימוש של התיכון בקוד המקור. הצוות מחפש בקוד מספר דברים:
שגיאות לוגיות: קטעי קוד המבצעים דבר מה אחר מזה שהיו אמורים לבצע.
שגיאות טכניות: קטעי קוד המכילים שגיאה טכנית (בשפת התכנות, למשל) שתמנע מהם לבצע את תפקידם.
אי תאימות לתקנים: קטעי קוד המבצעים את תפקידם אך לא בדרך המקובלת בשפת התכנות, במערכת ההפעלה ואף בארגון עצמו.

דבר נוסף שצוות הביקורת אינו עושה הוא להציע דרכים לתיקון השגיאות. הדבר יישמע אולי מפתיע, אבל הוא הגיוני למדי בהתחשב בעובדה שעל צוות אחד מוטל לערוך ביקורות לכל הקוד בארגון.
יותר מכך – זה אינו תפקידו של הצוות. צוות זה צריך להתמחות בגילוי שגיאות. לשם כך נדרשת מחברי הצוות התמקצעות בנושאי גילוי השגיאות, שפות התכנות שבשימוש, תקנים שונים וכיוצא בזה. השחתת זמנם של המבקרים על הצעת פתרונות היא מיותרת.
הקוד המתוקן יחזור אל צוות הביקורת ואז יוחלט על ידי ראש הצוות אם התיקונים שבוצעו מניחים את הדעת או שיש צורך בביצוע ביקורת מלאה או חלקית נוספת.
התהליך נראה אולי בזבזני, אך יש לזכור כי הוא מבוצע על ידי צוות הביקורת מול מספר רב של צוותי פיתוח בו-זמנית, כך שזמנו של צוות הביקורת מנוצל במלואו.

תהליך הביקורת מתחיל בסקירה כללית של הקוד הנבדק. על פי מחקרים כמותיים, ניתן לכסות כ - 500 שורות קוד בשעה בשלב זה. כאן יינתנו דגשים על ידי ראש הצוות על פי רשימת התיוג של הארגון המיועדת לכך.
רשימת התיוג כוללת את השגיאות הנפוצות בארגון בהתבסס על נסיון העבר ועל ידע מוקדם: שפות תכנות מכילות נקודות תורפה ידועות מראש, וכך גם מערכות הפעלה שונות. ישנם תקנים מחמירים עליהם ידוע כי ללא פיקוח מתאים איש אינו עומד בהם, וכיוצא בזה.
הנה מספר דוגמאות לסעיפים אפשריים ברשימות תיוג:

 • האם כל המשתנים מאותחלים ?
 • האם כל המקרים האפשריים מכוסים בפקודות הסתעפות מרובות ברירה ?
 • האם סדר וטיפוס הפרמטרים הנשלחים לשגרה תואמים את הצהרת השגרה ?
 • האם השגרה מחזירה ערך חוזר תקין בכל מסלולי הזרימה שלה ?
 • בשלב השני עורכים חברי הצוות הכנה עצמית לבדיקה. כל אחד מהם לומד את הקוד לבדו ובוחן אותו לכל אורכו, כל זאת כהכנה לשלב פגישת הביקורת בה תתבצע הבדיקה עצמה, שהיא השלב בשלישי בתהליך. נמצא כי בשלב זה ניתן לכסות כ – 125 שורות קוד בשעה.

  בשלב פגישת הביקורת (שעליה, אגב, לא להתארך אל מעבר לשעתיים) עובר הצוות על הקוד בקצב של כ – 90 עד 125 שורות קוד בשעה. כל איש צוות נותן את הערותיו והן נבחנות מול שאר הצוות. תוצאת הדיון מסוכמת ונמסרת לצוות הפיתוח, כאמור ללא המלצות כלשהן להמשך.

  עריכת ביקורת לתכנה לתחילת הדף ניתוח סטטי אוטומטי
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן