האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
ניהול תהליכים - המשך מערכות ניטור ובקרה - המשך

מערכות ניטור ובקרה

ישנן מספר מחלקות מוכרות של מערכות זמן-אמת, כגון מערכות ניטור, מערכות רכישת מידע, מערכות שליטה ובקרה וכיוצא בזה. לכל אחד מסוגי מערכות אלה יש ארכיטקטורת תהליכים טיפוסית, כך שכאשר מערכת מפותחת ניתן לגזור את הארכיטקטורה שלה מאחד מאותם סוגים מוכרים. לכן, במקום לדון בנושאי תכן כלליים נדגים תכן מערכות זמן-אמת על פי המודלים הכלליים הללו.

מערכות ניטור ובקרה מהוות מחלקה חשובה של מערכות זמן-אמת. הן בודקות חישנים המספקים מידע על סביבת המערכת ומבצעים פעולות בתלות בקריאות החישנים. מערכות ניטור מבצעות פעולה כאשר מתקבלת קריאה חריגה באחד החישנים. מערכות בקרה שולטות באופן רציף במנגנוני גישה לחומרה בתלות בערכי החישנים שלה.

נבחן את הדוגמא הבאה:
יש לממש מערכת זיהוי פריצה לבנינים. המערכת עושה שימוש במספר סוגי חישנים: גלאי תנועה בחדרים, גלאי חלונות בקומת הקרקע (המגלים שבירת חלון) וגלאי דלתות (המגלים פתיחת דלת) בדלתות המסדרונות. ישנם 50 גלאי חלונות, 30 גלאי דלתות ו – 200 גלאי תנועה במערכת.
כאשר המערכת מזהה נוכחות של פורץ היא מתקשרת אוטומטית למשטרה ומדווחת (בעזרת מסנתז קול) את מיקום הפריצה. המערכת גם מדליקה אורות בחדרים סביב החישן הפעיל ומפעילה אזעקה קולית.
המערכת מופעלת באופן שוטף על ידי מתח הרשת, אבל היא מצויידת גם בסוללת גיבוי. איבוד מתח הרשת מתגלה באמצעות מעגל ניטור מתח נפרד המנטר את מתח הרשת המפעיל את מערכת האזעקה כאשר הוא מגלה נפילת מתח.

זוהי מערכת זמן-אמת רכה, שאינה מכילה דרישות תזמון חמורות. החישנים אינם נדרשים לגלות אירועים מהירים ולכן מספיק לדגום אותם פעמיים בשנייה.

תהליך התכן מתחיל בזיהוי הגירויים הלא-מחזוריים שהמערכת עשויה לקבל והתגובות המתאימות להם. נתעלם למען הפשטות מגירויים הקשורים לבדיקה-עצמית שמערכת כזו אמורה לבצע ומגירויים חיצוניים לצרכי בדיקה וכיבוי האזעקה במקרה של אזעקת שווא. אנו נותרים עם שני סוגי גירויים שיש לעבד:

  • נפילת מתח, המתקבלת ממעגל הניטור. התגובה הנדרשת היא להעביר את המערכת למתח גיבוי על ידי איתות למתקן מיתוג אלקטרוני.
  • אתרעת פורץ, המתקבלת מאחד מחישני המערכת. התגובה הנדרשת היא לחשב את מספר החדר בו נמצא החישן הפעיל, להקים שיחת טלפון למשטרה, להפעיל את מסנתז הקול לצורך ניהול השיחה ולהפעיל את האזעקה הקולית ואת האורות באותו איזור.
  • השלב הבא בתהליך התכן הוא לבחון את אילוצי התזמון של הגירויים השונים והתגובות הצמודות להם. אילוצי תזמון אלו מוצגים בתמונה הבאה:

    ניהול תהליכים - המשך לתחילת הדף מערכות ניטור ובקרה - המשך
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן